Meginemetoden®


Allt är Ett och Ett är Allt!


Ordet Megine® uttalas som megin, med ett tyst (e).


Meginemetoden® är ett samlingsnamn för flera olika helande tekniker och processer. Det är ett unikt koncept sammansatt av det ”Bästa av det Bästa” inom naturmedicinen kombinerat med modern hälso- och friskvård.


Många har burit den naturliga läkekonstens fackla högt genom tiderna. I vissa delar av världen har detta hyllats som en helig kraft och stor gåva till mänskligheten. Tack vare denna kunskap har vi överlevt fram till idag. Alla kloka gubbar och gummor, botare, schamaner, nojder, medicinmän och läkekvinnor har genom tiderna förvaltat och burit denna tradition och visdomslära in i vår tid. En del av dem har hyllats och andra har bränts på bål. Vilket det har blivit berodde på länders religion, tradition och politik. Naturmedicinen är som ett stort lerkrus som genom tiderna gått sönder i många bitar. I vår tid i en global värld kan vi plocka ihop bitarna igen som ett gigantiskt stort läkedomspussel och återskapa det helande kruset. Naturmedicinen är en global lära och desto mer vi studerar den desto mer ser vi likheter mellan olika kontinenters sätt att bota och hela. Såklart finns här också mycket vidskepelse och skrock med i den berättelse vi vaskar fram ur historien men med den nya tidens lärdomar kan detta skalas bort. Därmed kan den gåva, som naturmedicinen är, träda fram som en lysande stjärna på en mörk natthimmel och tjäna mänskligheten.


I den gamla visdomsboken ”Huangdi Nei Jing” står det att gudarna gav människan fyra gåvor. Det var kunskapen om elden, kunskapen om att så och skörda, det var empatin och det var kunskapen om energiernas medicin. Det är just läran om energin som är det tillägg i vår fysiologi som naturmedicinen har. Den traditionella basmedicinen med kroppens olika system är grunden men sedan lägger vi till livskraften. Den som i Kina kallas för Qi, i Indien för Prana och av Abbedissan Hildegard av Bingen för ”grönkraft”. I det fornnordiska språket fanns ordet megin för samma sak. Den kraft och den livsenergi vi har som levande varelser.

Naturmedicinen och det vi här kallar för Megineologi, är studier och läran om livet. Här stödjer vi livets egen process, naturens process och hälsans process. Vår förmåga till självläkning och självkännedom är viktiga grunder i helandekonsten. Redan Sokrates förstod vikten av detta och hans ord: ”Människa känn dig själv” har följt med genom historien. Naturmedicinen har länge vetat att vissa saker fungerar och är viktiga för att bota, läka och hela människor och djur.

Nu kan modern forskning i många fall förklara hur och varför det fungerar. Vetenskapen förklarar det ”De gamla och Visa” redan visste. Akupunktur, örtmedicin, zonterapi, massage, homeopati, healing och mysticismen kan därmed kopplas ihop med moderna teorier inom medicin, ekologi, biologi, kvantfysik och psykologi.


Vi kan också sammanföra det gamla magiska tänkandet om svartkonst och vit magi med den mentala träningen. Tillstånden och vikten av inre frid med mindfulness, elementläran och chakrasystemen återfinns i flera av våra kända utvecklingsteorier.

Kostens betydelse för vår hälsa och den övriga frisk- och hälsovården stärker de urgamla teserna om vikten av att både kropp och själ ska må väl.

Känslan av sammanhang och mening kopplas ihop med andlighet och själavård. Den moderna medicinen har gjort enormt stora framsteg och räddar idag liv på ett fantastiskt sätt. Tillsammans kan vi duka upp ett smörgåsbord för den hjälpsökande att ta del av, för att kunna Leva Livet Levande.

Cirkeln är sluten och tesen som de gamla druiderna har att ”Allt är ett och ett är allt” stämmer då som nu.


Med Meginemetoden® bygger vi broar, från tid till tid, från land till land och från tro till tro.Om Naturmedicinska Akademin och Naturhälsan.


Är du nyfiken på att lära dig mer om Naturmedicin och Meginemetoden®? Jag kan varmt rekommendera dig att besöka naturhalsan.se. 


Att lära sig om Naturmedicin handlar om att hitta hem till din narturliga balans, din sanna väg. Det är en resa i din personliga utveckling och en upplevelse för livet. Kanske en början på att leva livet levande igen.


Vardagar 9:00-16:00 (lämna meddelande, då vi kan vara i behandling)072-454 00 04

Copyright © Alla rättigheter förbehållna